Nová Zelená Úsporám

V rámci operačního programu Životní prostředí – zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech a bytových domech - NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM - byl rekuperační výměník AKIRETHERM zahrnut do seznamu podporovaných výrobků a technologií. Výrobek je evidován pod kódem: SVT22998