SCHÉMA PŘIPOJENÍ

Instalace rekuperačního výměníku AKIRETHERM je nejvhodnější pro novostavby případně rekonstrukce, neboť vyžaduje stavební zásah do rozvodů odpadního potrubí v objektu.

Schéma připojení rekuperační jednotky AKIRETHERM na rozvody potrubí v objektu.