STATISTIKY

Náklady na výrobu teplé užitkové vody tvoří až 40 % celkové energetické náročnosti objektu. AKIRETHERM dokáže ušetřit až 80 % těchto nákladů.

Návratnost investice rekuperačního výměníku AKIRETHERM

typ stavbynávratnost v letech
rodinné domy pro 2 - 8 osob3 - 5
hotely, penziony3 - 4
provozní objekty s teplou odpadní vodou2 - 4

Na rozdíl od některých rekuperačních systémů používaných při temperaci objektů, kdy návratnost vložených finančních prostředků se uvažuje i v desítkách let, je instalace zařízení AKIRETHERM vynikající ekonomickou investicí se všemi potřebnými parametry a vysokým uživatelským komfortem.

typ zařízenínávratnost v letech
rekuperační výměník AKIRETHERM voda – voda3 - 5
solární panely5 - 7
tepelná čerpadla vzduch – voda4 - 6
tepelná čerpadla voda – voda, s investicí do zdroje primární vody9 - 12
fotovoltaické panely11 - 12
investice do nízkoenergetického domu15 - 20
investice do pasivního domu30 - 35

Porovnání provozních nákladů s obdobnými zařízeními na úspory energií je naprosto jednoznačně ve prospěch rekuperačního výměníku AKIRETHERM, jelikož jsou nulové. Životnost zařízení a nároky na opravy a údržbu jsou nesrovnatelné s jinými technickými zařízeními, neboť jeho životnost odpovídá životnosti kanalizačního řadu, bez potřeby oprav a údržby.

Projekt rekuperačního výměníku AKIRETHERM vznikl na základě 25ti letých zkušeností autora s výstavbou rodinných domů a potřebami energetických úspor.

Poměr investičních nákladů k výši docílených úspor překonává ostatní úsporná opatření realizovaná při stavbách obytných objektů.

Rekuperační jednotka byla Úřadem průmyslového vlastnictví zaregistrována jako „Užitný vzor“. Výrobek též užívá ochranu Průmyslového vzoru.

Statický výpočet rekuperačního výměníku AKIRETHERM byl zpracován programem NEXIS 32 verze 3.100.230, metodou konečných prvků s posouzením dle Eurokódu.