VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Certifikát stanovení účinnosti

Certifikát stanovení účinnostiCertifikát stanovení účinnosti Certifikát stanovení účinnostiCertifikát stanovení účinnosti

Průměrná účinnost rekuperačního výměníku AKIRETHERM 78,8%, při činnosti systému, je deklarována Výzkumným ústavem pozemních staveb - Certifikační společností.

Pozn.: Odlišnosti objektů dávají účinnost rekuperačního výměníku v reálném životě do rozmezí 72% - 78%.