VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Měření účinnosti rekuperačního výměníku AKIRETHERM provedl Výzkumný ústav pozemních staveb Certifikační společnost s.r.o.

Měření bylo prováděno po dobu 24 hodin, při sestavené simulaci časového provozu rodinného domu s klasickou rodinou dva dospělí + děti.

Teplota odpadní vody vtékající do rekuperačního výměníku se pohybovala v rozmezí 29°C – 49°C.

Předehřívaná voda z vodovodního řadu byla v době měření 45 °C. Vstupní teplota předehřáté čisté vody posílané do objektu se pohybovala v rozmezí 24°C – 36°C.

Veškerá měření byla v časové ose zaznamenávána digitálně.

Z takto nastavených hodnot vyšla průměrná účinnost rekuperačního výměníku AKIRETHERM 75% při činnosti systému.

Pozn.: Odlišnosti objektů dávají účinnost rekuperačního výměníku v reálném životě do rozmezí 72% - 78%.